Hubai Istvánné (sz. Csabai Gizella) apai ági férfi tagjainak alábbi adati jól mutatják, hogy a családban milyen sok gyerek volt, akikrõl nem is tudtunk, mert korán      elhaltak.
Adataikat  a Starkné Koltai Margit:Örök örökségünk c. könyvébõl vettem, ami a a soltvadkerti egyházi anyakönyvi adatok feldolgozása.


                                                                                                     S C H R Ó T H     H E N R I K  (1854-1929)

Schróth Henrik         

Szülei

Schróth Henrik,  Pfundt Rosalia  (Terézia ? )

Házasság 1
Házasság 2

Schnell Róza Soltvadkert 1876.01.18. (megh.:1878.08.04. tüdõsorvadás)

Kiss Zsuzsanna, Kiskõrös 1879. március 20.

Gyermek 1Gyermek 2

Erzsébet, Ida                     sz.:1877.08.19.    megh.:1878.05.06. tödõsorvadás

Rudolf József Rrichard*  sz.:1880.02.07 (felesége: Gyulai Éva, Kiskunhalason éltek)
Ida                                      sz.:1881.07.21. megh.:1881.08.14 b?hurut
Lajos                                  sz.:1883.04.25. megh.:188.07.13. görcsök
József                                 sz.:1884.09.18. megh.:1885.02.19. vízkór
Erzsébet**                        sz.:1886.06.03.
Megh.: 1950-es (?) években
(férje Sáfár János Kiskõrösön éltek)
Lajos                                  sz.:1888.11.20. megh.:1890.05.07. véletlen szerencsétlenség
Mária Gizella                    sz.:1894.06.24.
megh.: 1981

     * Feltehetõen Õ Schróth Rezsõ, akit Dédike keresztapjaként emlegetett.
Miután az általam eddig nem ismert gyermekek mind kisgyermekként maghaltak
csak Õ lehet az akit a család  mindég a Rezsõ néven emlegetett.

Mint a család férfi tagja, Õ örökölte a "Kufsteinbõl" hozott órát. Neki nem volt gyermeke, és az órát elõször Sáfár Erzsébet (Csöre néni) örökölte, majd Õ, azt testvére Sáfár János fiának ajándékozta.
2004-ben az ÓRA, - ami Dédikének nagyon fontos volt - ifj. Sáfár Jánosnál (Schróth Erzsébet unokájánál) volt.


** Erzsébet a csáládban BÖZSI néni néven ismert. Az Õ gyerekei voltak: János (aki Erzsébeten kocsmáros lett, jelenleg az Õ fiának a birtokában van az ominózus kufstein-i ÓRA), Mutyi bácsi, (akinek vendéglõje volt a Kemenes utcában), Csöre néni (aki Rezsõ bácsi keresztlánya volt, és halálakor elõször megörökölte az ÓRÁ-t), Irma néni, akinek Öcsi és Szilvi a gyerekei. Velük a kapcsolatunk még Dédike életében megszakadt.


id. Schroth Henrik  (1829 -  )

kékfestõ-mester

Szül. hely

Soltvadkert 

Szülei

Henricus Schróth, Helena Hachbold

Házasságkötés

Pfundt Rosalia (Terézia ??)   1851. junius 17.

Gyermekek

Dániel          sz.:1852.04.27.     megh.:1855.06.29 kolera
Henrik**     sz.:1854.03.27.
Péter, Pál    sz.:1856.06.29.     ev. lelkész 1885-1898 Soltvadkerten
Emilia          sz.:1858.08.04.     megh.:1862.11.01 vérhas
Teréz, Ilona sz.:1860.07.29.    megh.:1862.10.19 hasmenés
Géza             sz.:1862.07.08.    felesége Gáspár Mária 5 gyermek
Terézia         sz.:1864.07.24.   Gyuricza Sándor felesége h.k. 1878.04.03.
József           sz.:1866.07.19     megh.:1867.02.17 tüdõgyulladás

** A családi hagyomány szerint, Schroth Henrik részt vett a szabadságharcban, mint egy magyar tiszt legénye.
A szabadságharc leverése után, Õt is bebörtönözték, KUFSTEIN várába. Ott az emlékfalon, a magyar foglyok között neve azért nem szerepel, mert nem volt tiszti rangban.
   Amikor kiszabadult, vásárolt egy zenélõ órát, amit haza is hozott. Idõsebb korában, lánya Recska Ferencné(Schróth Mária), soltvadkerti házában az "utcai" szobában a falon ott volt, ez az ÓRA. 

A Recska lányok - Gizella és Jolán - esténként boldogan hallgatta ennek zenéjét, amikor nagyapjuk felhúzta - jutalmul - az órát.
Az 1990-es években ez az óra Schróth Erzsébet leszármazottai birtokában (ifj. Sáfár János) volt.  Az óra ezt a zenét játszotta. 


 id. id.Henricus Schróth (1799 - 1855)

(Joan Henrich Schroth szül. anyakönyvi kiv. szertint)

Születési hely, idõ

Soltvadkert 

Szülei

Joan Schroth, Sophia Eület

Házasságkötés

Helena Hachbold Soltvadkerten 1828.11.11.

Gyermekek

Henricus               sz.:1829.09.25.      
Theresia                sz.:1831.10.13.  megh.:1832.03.29.

Joannes                 sz.:1833.01.16.  megh.:1850.10.23. tüdövész
Matthias               sz.:1835.07.06.  megh.:1836.03.05. köhögés
Christina               sz.:1837.02.24.  megh.:1917.04.09. végkimerülés
                
Lehoczky Henrik felesége (h.k. 1852.11.16. 6 gyermek)
Rozália (Rosina)  sz.:1838.09.04.  
               
Pfundt Fridrik 2. felesége  h.k.:1853.00.22.
Éva                       sz.:1840.01.19.  megh.:1840.01.24. gyengeség
László                   sz.:1841.07.10.. megh.:1908.01.16. tüdõtágulás
                 
felesége: Katzenbach Ilona, 8 gyermek
Jakab                   sz.:1843.08.13.  megh.:1847.08.13. torokgyík  

Meghalt

Soltvadkerten 1855.07.05.  kolera* Ennek a Hachbold családnak a leszármazottja Hachbold Éva, soltvadkerti óvónõ, akivel Dédike (Hubai Istvánné, sz. Recska Gizella) kapcsolatot tartott, és akinek a jóvoltából ezen adatokat tartalmazó könyv hozzánk került.
Joan Schroth


Házasságkötés

Sophia Eüler-rel Soltvadkerten 1785.11.22.

Gyermekek

Joan Fridrich             sz.:1789.12.09.      
Johannes                   sz.:1792.08.15.  megh.:1792.10.22

Catharina Elisabet     sz.:1794.03.24.
Maria Sophia            sz.:1796.11.20.  megh.:1802.06.08
Joan Henrich **        sz.:1799.07.30.
Anna Mária              sz.:1802.03.24. megh.:1808.02.08
Maris Catharina        sz.:1804.12.01. megh.:1823.03.01